Skip to main content

Usuwanie przetwarzanych przez Klinikę  danych osobowych
Jeśli chcesz usunąć wszystkie przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe w naszym serwisie, wprowadź swój email w poniższym formularzu. Aby potwierdzić Twoją tożsamość otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem, którego kliknięcie będzie skutkowało całkowitym usunięciem Twoich danych osobowych z naszych systemów.

    Eksport przetwarzanych przez Klinikę danych osobowych
    Jeśli chcesz zobaczyć jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy wprowadź swój email w poniższym oknie i naciśnij przycisk Export danych. Aby potwierdzić Twoją tożsamość otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem, którego kliknięcie będzie skutkowało przesłaniem w formie mailowej Twoich danych osobowych oraz powiązanych z nim informacji z naszego systemu.